Saxo Grammaticus był duńskim kronikarzem żyjącym na przełomie XII i XIII stulecia. W swojej kronice przekazał wiele cennych informacji o Słowianach, a także o przedchrześcijańskiej religii Słowian. Przetłumaczenie jego kroniki na język polski jest jednym z głównych celów fundacji.

Witamy na stronie Fundacji Saxo Grammaticus

Cele fundacji to tlumaczenie źródeł historycznych dotyczących wczesnego średniowiecza, a także wspieranie badań naukowych. Jednym z podstawowych celów jest przetłumaczenie na język polski krokini Saxo Grammatyka, stąd nazwa fundacji. W miarę posiadanych środków i czasu osób zaangażowanych, Fundacja będzie także realizowała pomysły z zakresu historii lokalnej Wołomina.
Fundacja Saxo Grammaticus
Jaśminowa 14
05-200 Wołomin
NIP: 1251584186
REGON: 142648260
KRS: 0000367268
Nr konta: 82 1750 0012 0000 0000 3572 6152